قوانین و مقررات

  • سایت buy-vouchermoney از ارائه خدمات به اشخاص با هویت پنهان معذور است.
  • در صورت هرگونه تخلف از سوی کاربر اعم از استفاده از حساب های هکی,مشخص نبودن منبع پول,پولشویی ... که قصد فریب سایت buy-vouchermoney را دارد, سایت buy-vouchermoney حق خود می داند حساب کاربر را معلق و به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد
  • واریز وجه به حساب سایت buy-vouchermoney توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی و درخواست کننده سفارش باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب سایت buy-vouchermoney باید از حساب شخص متقاضی (کاربر عضو و احراز شده در سایت) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان نام کاربر احراز شده در سایت buy-vouchermoney باشد. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد
  • قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار اشخاص دیگر درصورت محرز شدن , موجب اخراج کاربر از سایت می شود و عواقب ناشی این امر بر عهده کاربر می باشد
  • در صورت ثبت نادرست حساب گیرنده و یا عدم اطمینان از سمت گیرنده , سایت buy-vouchermoney هیچ گونه مسئولیتی را در این راستا نمی پذیرد.
  • پس از اتمام خرید محصول , محل و مکان و زمان و نحوه استفاده از محصول بر عهده کاربر می باشد.
  • خدمات وب سایت buy-vouchermoney مستقل از هر گروه و سازمان می باشد
  • با ثبت نام و ثبت سفارش در سایت buy-vouchermoney کاربر تائید می کند که موارد فوق را مطالعه و پذیرفته است.